Cílem výuky předmětu DĚJEPIS je předat žákům ucelený přehled o nejdůležitějších epochách vývoje lidstva, zejména pak o událostech ve 20. století.

Celkové pojetí výuky vychází z historie jako ze „zázemí dneška“. Výklad se tedy nesoustředí na izolovaná fakta, ale v celkovém pojetí se snaží hledat souvislosti, srovnávání, analogie, historické zákonitosti a principy tak, aby žák pochopil problémy dnešního světa.

Obsah předmětu:

  • pravěk, starověk
  • středověk
  • renesance a humanismus
  • novověk
  • moderní doba – dějiny 20. století
  • soudobý svět

Předmět Dějepis se vyučuje v prvním a druhém ročníku.

Hodinová dotace: 132 hodin