Ekonomika

Cílem předmětu Ekonomika je seznámit žáky se základními podnikovými činnostmi, s jejich obecnou charakteristikou a se začleněním podniku do systému národního hospodářství.

Dalším cílem předmětu je orientace žáků v základních ekonomických pojmech, pochopení trhu a fungování tržního mechanismu a osvojení si základů ekonomického myšlení a obchodně podnikatelských aktivit. Předmět  žáky vede k sledování aktuálního dění v národní, evropské a světové ekonomice.

Obsah předmětu:

  • podstata fungování tržní ekonomiy
  • národní hospodářství
  • světová ekonomika
  • výrobní činnost podniku
  • prodejní a obchodní činnost podniku
  • lidské zdroje
  • finanční trh

Předmět ekonomika se vyučuje ve 2. a 3. ročníku.

Hodinová dotace: 99 hodin