Elektronická komunikace

Cílem předmětu ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE je získat dovednost psát desetiprstovou hmatovou metodou na české klávesnici. Dále si osvojit vědomosti o obsahové náplni a stylizaci obchodních dopisů a také se je naučit prakticky vytvářet. Na konci druhého ročníku mohou žáci složit Státní zkoušku z elektronické komunikace.

Obsah předmětu:

  • využití techniky v komunikaci
  • nácvik psaní “všemi deseti”
  • normalizovaná úprava písemností
  • obchodní dopisy
  • písemnosti při organizaci  a řízení podniku

Předmět Elektronická komunikace se vyučuje v prvním a druhém ročníku.

Hodinová dotace: 132 hodin