Etika podnikání

Cílem předmětu Etika podnikání je, aby žáci získali základní znalosti ze společenskovědních disciplín sociologie a filozofie a dokázali tyto poznatky aplikovat v podnikatelské praxi.

Obsah předmětu:

filozofie a etika

základy sociologie

etika podnikání

etika a osobnost podnikatele

aplikace etiky v podnikání

 

Předmět etika podnikání se vyučuje ve 3. ročníku.

Hodinová dotace: 33 hodin