Informační technologie

Cílem předmětu INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE je naučit žáky používat aplikační kancelářské programy jako je Word, Excel a Power Point. Dále žáky naučit pracovat s jednotlivými grafickými formáty pomocí vhodných programových prostředků pro úpravu grafiky.

Obsah předmětu:

  • hardware a software
  • zabezpečení dat
  • práce s textem – Word
  • práce s tabulkami – Excel
  • prezentace – Power Point
  • počítačové sítě
  • počítačová grafika – Zoner Callisto

Předmět Informační a komunikační technologie se vyučuje v prvním a druhém ročníku.

Hodinová dotace: 132 hodin