Management

Cílem předmětu MANAGEMENT je seznámit žáky se základy managementu a poskytnout jim tak odborné kompetence pro výkon řídících činností. Žáci získají vhled do problematiky manažerských funkcí a jejich náplně, naučí se základním manažerským dovednostem v oblasti plánování, organizování, vedení lidí a kontroly. Získají znalosti a dovednosti v základních personálních činnostech. 

Obsah předmětu:

 • historie managementu
 • manažerské funkce
  • rozhodování
  • organizování
  • plánování
  • kontrola
  • komunikace
  • vedení lidí
  • personalistika

Předmět management se vyučuje ve 3. a 4. ročníku.

Hodinová dotace: 91 hodin