Marketing

Cílem předmětu je MARKETING je předat žákům marketingový způsob myšlení, jehož cílem je vnímat a  uspokojit potřeby zákazníka. Žáci se učí používat nástroje marketingového mixu – produkt, cenu, distribuci a komunikaci. Učí se prakticky používat metody marketingového průzkumu a na základě jeho zjištění přijímat opatření k efektivnímu marketingovému řízení firmy. 

.Obsah předmětu:

  • pochopení trhu a potřeb zákazníků
  • segmentace trhu
  • marketingový plán
  • marketingové strategie
  • marketingový výzkum
  • marketingový mix – produkt, cena, distribuce, komunikace

Předmět marketing se vyučuje ve 3. a 4. ročníku.

Hodinová dotace:  124 hodin