Obchodní angličtina

Cílem specializovaného předmětu OBCHODNÍ ANGLIČTINA je osvojení si slovní zásoby týkající se osoby podnikatele a jeho pracovních činností, podnikání či vedení firmy, obchodní činnosti firmy, produktu a nákupu, prodeje a přepravy zboží.

Obsah předmětu:

 • osvojení si slovní zásoby z oblastí
  • kancelář
  • podnikání, podnikatel, obchodník
  • organizování času
  • management
  • pracovní cesta
  • produkt
  • cena
  • distribuce

Předmět Obchodní angličtina se vyučuje v 3. ročníku jako specializovaný předmět oboru Anglický jazyk pro odbornou praxi.

Hodinová dotace: 66 hodin