Obchodní korespondence

Cílem specializovaného předmětu OBCHODNÍ KORESPONDENCE V ANGLICKÉM JAZYCE je zkvalitnění písemné komunikace v anglickém jazyce se zaměřením na obchodní praxi.

Obsah předmětu:

  • definice podoby a struktury obchodního dopisu
  • definování rozdílu mezi obchodním dopisem a emailem
  • osvojení si slovní zásoby a frází pro psaní obchodních dopisů v anglickém jazyce
  • efektivní písemná komunikace v angličtině

Předmět Obchodní korespondence v AJ se vyučuje v 4. ročníku jako specializovaný předmět oboru Anglický jazyk pro odbornou praxi.

Hodinová dotace: 58 hodin