Právo

Jedná se o profilový předmět, ze kterého žáci skládají ústní maturitní zkoušku. Cílem předmětu PRÁVO je předat žákům znalosti základních ustanovení našeho právního řádu. Žáci jsou vedeni k uvědomění si svých práv a povinností vyplývajících ze zákonných ustanoveních a k jejich využití v osobním i profesním životě. Cílem předmětu je také příprava žáků na vysokoškolské studium právního zaměření.

Obsah předmětu:

  • úvod do právní nauky
  • ústavní právo
  • občanské právo
  • pracovní právo
  • obchodní a živnostenské právo
  • správní právo
  • evropské právo
  • trestní právo

Předmět právo se vyučuje v každém ročníku 2 hodiny týdně.

Hodinová dotace: 256 hodin