Právo

Jedná se o profilový předmět, ze kterého žáci skládají ústní maturitní zkoušku. Cílem předmětu PRÁVO je předat žákům znalosti základních ustanovení našeho právního řádu. Žáci jsou vedeni k uvědomění si svých práv a povinností vyplývajících ze zákonných ustanoveních a k jejich využití v osobním i profesním životě. Cílem předmětu je také příprava žáků na vysokoškolské studium právního zaměření.

Obsah předmětu:

úvod do právní nauky

ústavní právo

občanské právo

pracovní právo