Prezentační dovednosti

Cílem specializovaného předmětu PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI V ANGLICKÉM JAZYCE je osvojení si jazykových prostředků a dovedností potřebných k přípravě, vytváření a realizování prezentací v anglickém jazyce.

Obsah předmětu:

  • osvojení si slovní zásoby a jazykových prostředků pro prezentace
  • osvojení si prezentačních dovedností
  • získání dovedností potřebných pro práci s audiovizuálními pomůckami využívanými pro přípravu a realizaci prezentací
  • získání dovedností potřebných k reprezentování firmy

Předmět Prezentační dovednosti v AJ se vyučuje v 3. ročníku jako specializovaný předmět oboru Anglický jazyk pro odbornou praxi.

Hodinová dotace: 33 hodin