Psychologie zákazníka

Předmět PSYCHOLOGIE ZÁKAZNÍKA vychází  ze základů obecné psychologie, dále se věnuje psychologii osobnosti a vývojové psychologii. Žáci si osvojují z těchto oblastí psychologie základní poznatky, které se pak učí aplikovat v psychologii prodeje a psychologii zákazníka. 

Obsah předmětu:

  • úvod do obecné psychologie
  • historický vývoj psychologie
  • psychologie osobnosti člověka
  • vývojová psychologie
  • typologie zákazníků
  • psychologické aspekty obchodního jednání
  • psychologické aspekty obchodního jednání v zahraničním obchodu

Předmět Psychologie zákazníka se vyučuje v prvním ročníku.

Hodinová dotace: 33 hodin