Tělesná výchova

Pohyb je pro člověka přirozenou a nedílnou každodenní „nutností“. V předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA  si  tedy klademe za cíl vytvářet u žáků kladný vztah k pohybovým aktivitám. V hodinách tělesné výchovy hrajeme fotbal, florbal, košíkovou, házenou, volejbal, softbal,…Posilujme, běháme, skáčeme, cvičíme kompenzační cvičení. A to všechno se záměrem, abychom žáky k pohybovým aktivitám přitáhli a ne je odradili. V rámci tělesné výchovy pořádáme lyžařský výcvik a vodácký zájezd.

Tělesná výchova se vyučuje 2 hodiny týdně po celé čtyři roky.