Účetní praxe

Cílem volitelného předmětu ÚČETNÍ PRAXE je prohloubit žákovy znalosti  z praktického vedení účetnictví. Žáci získávají praktické dovednosti v účetním programu Pohoda. 

Obsah předmětu:

  • seznámení se s programem Pohoda
  • pokladní doklady
  • vydané a přijaté faktury
  • peníze na účtu, bankovní výpisy, úvěry
  • dlouhodobý majetek, odpisy
  • personální evidence
  • zpracování mezd, odvody
  • účetní uzávěrka

Předmět Účetní praxe se vyučuje ve 4. ročníku. 

Hodinová dotace: 29 hodin.