Účetnictví a daně

Cílem předmětu ÚČETNICTVÍ A DANĚ je naučit žáky efektivně ekonomicky myslet a jednat, vypěstovat v žácích schopnost hodnotit číselné údaje získané účetnictvím pro podnikatelské rozhodování. Dále vést žáky k využívání a dodržování základních znalostí právních norem týkajících se účetnictví. 

Cílem předmětu je vytvořit u žáků přesvědčení, že účetnictví má nezastupitelné místo při sběru, třídění a zpracování informací potřebných pro řízení podniku.

Obsah předmětu:

  • daňová evidence podnikatele
  • vedení podvojného účetnictví
  • mzdové účetnictví
  • zdroje financování podniku
  • manažerské účetnictví, finanční řízení podniku
  • daňové poradenství

Předmět účetnictví a daně se vyučuje od prvního do čtvrtého ročníku (2 – 2 – 2 – 3).

Ve čtvrtém ročníku je 29 hodin věnováno daňovému poradenství.  

Hodinová dotace: 285 hodin