V předmětu Video marketing se žáci učí vytvářet a používat video pro firemní reklamní účely.

Obsah předmětu:

  • tvorba scénářů pro reklamní videa
  • natáčení, zpracování a použití videa k firemním účelům
  • používání vybraného softwaru pro zpracování videí
  • rozvoj kreativity v oblasti video marketingu
  • využití videa na internetu

Video marketing se vyučuje v 4. ročníku jako specializovaný předmět oboru Internetové podnikání.

Hodinová dotace: 29 hodin