Cílem specializovaného předmětu WEBOVÁ GRAFIKA je naučit žáky pracovat s obrazovými materiály v prostředí  programu Zoner Photoshop Callisto.

Obsah předmětu:

  • používání základních funkcí v programu Zoner Photoshop Callisto
  • příprava obrazových materiálů pro e – shopy
  • rozvoj kreativity v oblasti webové grafiky

Předmět webová grafika se vyučuje ve 3. ročníku jako specializovaný předmět oboru Internetové podnikání.

Hodinová dotace: 33 hodin