Základy ekologie

Předmět ZÁKLADY EKOLOGIE přispívá k chápání přírodních jevů v každodenním životě a k porozumění základním biologickým a ekologickým souvislostem.
Cílem předmětu je vytvořit v žákovi představu o roli člověka v přírodě, o jeho vlivu na probíhající děje a na způsoby možnosti ochrany přírody.

Obsah předmětu:

  • vznik a vývoj života na Zemi          
  • typy krajiny, přírodní a umělé ekosystémy
  • vzájemné vztahy mezi člověkem a životním prostředím 
  • způsoby péče o životní prostředí, zásady udržitelného rozvoje     
  • ochrana přírody a krajiny 

Předmět Základy ekologie se vyučuje v prvním ročníku.

Hodinová dotace: 33 hodin