Základy přírodních věd

Hlavním cílem předmětu ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD je upevnit vědomosti žáků, které získali na základní škole z oblasti přírodních věd,  a dále vést žáky k uplatnění těchto vědomostí v praktickém životě. 

Obsah předmětu:

  • základy mechaniky a termiky
  • elektřina a magnetismus
  • vlnění a optika
  • vesmír
  • chemické látky a jejich vlastnosti
  • základy názvosloví anorganických a organických sloučenin
  • chemické složení živých organismů

Předmět základy přírodních věd se vyučuje v 1. a 2. ročníku.

Hodinová dotace: 66 hodin