Skvělý úspěch

Skvělý úspěch v regionální soutěži v kreativním psaní v angličtině

Na soutěži v kreativním psaní v anglickém jazyce, které se zúčastnili žáci středních škol Pardubického a Hradeckého kraje, zvítězila v nejvyšší kategorii naše žákyně Natálie Bieleková. Úspěšně tedy obstála v konkurenci dalších mnoha textů, hodnocených odbornou porotou z Evropského vzdělávacího centra.

Kromě velké radosti a pocitu z výborné reprezentace školy získává Natálie možnost absolvovat mezinárodní certifikát Cambridge English certificate na úrovni B2, což je také úroveň soutěžního textu a zároveň i častá volba našich žáků ve vyšších ročnících.

K tomuto výjimečnému úspěchu vítězce velmi gratulujeme a zároveň přejeme spoustu další inspirace a originality v jejím (nejenom) psaném projevu.

Mgr. Jakub Klement