Ekonomická olympiáda

Ve čtvrtek 9.2.2023 se zúčastnili dva vybraní žáci naší školy krajského kola Ekonomické olympiády. Do krajského kola Ekonomické olympiády postoupili žáci na základě výsledků z kola školního, které se konalo v prostorách SŠPO v listopadu 2022.   

Krajské kolo Ekonomické olympiády se uskutečnilo v prostorách Univerzity Pardubice. Žáci skládali písemný test, který tvořily nejen uzavřené, ale také otevřené otázek z oblasti ekonomie a financí. Kromě testu byl pro žáky připraven doprovodný program v podobě poutavé přednášky o aktuálním vývoji inflace v České republice. 

Účast naší školy na Ekonomické olympiádě je každoroční tradicí. V letošním ročníku se zapojilo do testování v rámci školních kol Ekonomické olympiády 30 800 žáků z celé České republiky. Postoupit do krajského kola mohli ale jen Ti nejlepší. Obou žákům děkujeme za skvělou reprezentaci školy a těšíme se na výsledky z krajského kola, které budou k dispozici nejpozději v březnu 2023. 

Nikola Eliášová