Úspěch na veletrhu FF v Olomouci

Vysokomýtské fiktivní firmy z Podnikatelky potvrdily svoji kvalitu osmi cenami

Ve dnech 25. a 26. ledna 2023 se žáci třídy P3 zúčastnili dvoudenního Mezinárodního veletrhu fiktivních firem v Olomouci, na který se přihlásilo celkem dvacet jedna firem, z toho dvě firmy přijely z Belgie a jedna z Rumunska. Naši školu reprezentovaly firmy Cake Pops, s. r. o. a Shout4, s. r. o., které si z veletrhu přivážejí celkem osm úžasných ocenění.

První zmíníme firmu Cake Pops, s. r. o., zabývající se nákupem a prodejem dortových lízátek. Za tuto firmu byl jmenovitě oceněn Filip Kadidlo, který získal druhé místo za nejlepší komunikaci v anglickém jazyce, a Klára Víšková, ředitelka firmy, jež se umístila na třetím místě jako nejlepší reprezentantka. Odborné porotě se také líbilo logo firmy a vyhodnotila ho jako třetí nejlepší mezi všemi zúčastněnými firmami.

Ještě lépe se dařilo fiktivní firmě Shout4, s. r. o., jejíž podnikatelský plán, kterým je nákup a prodej udržitelné módy a podpora citlivých témat ve společnosti, byl oceněn jako nejlepší mezi všemi firmami. Velmi nás také potěšilo 1. místo za nejlepší reklamní spot, který vytvořili a natočili žáci této fiktivní firmy. Jmenovitě byla oceněna i ředitelka firmy, Sára Bednářová, která se umístila na 1. místě jako nejlepší reprezentantka. Prezentace této firmy před odbornou porotou byla vyhodnocena jako druhá nejlepší. Poslední cenu, konkrétně druhé místo, získala firma za nejlepší slogan v anglickém jazyce.

Oběma úspěšným firmám gratulujeme ke krásným výsledkům.