Žáci třetího ročníku na exkurzi u soudu 

V pondělí 29. 4. jsme vyrazili k soudu do Hradce Králové, kde mohli naši žáci zažít právo v praxi. Předmětem soudního řízení byl přečin maření úředního rozhodnutí.  

Účastnili jsme se celého soudního řízení, včetně výpovědí svědků, dozvěděli jsme se o trestné činnosti obžalovaného a mnoho dalšího. Konečný rozsudek sice nebyl dnes vynesen, ale soudce a státní zástupce zůstali v místnosti s žáky i po soudním řízení a odpověděli jim na všechny zvídavé dotazy.  

Dozvěděli jsme se o tom, jaké případy se u jednotlivých soudů soudí, kolik procesů zde denně probíhá, jaké byly dosud nejvýše uložené tresty „našim“ panem soudcem, kolik mladistvých se dopouští trestné činnosti apod. 

Jsme rádi, že jsme na tuto exkurzi mohli vyrazit. Byla to pro nás všechny skvělá zkušenost. 

Marek Šinkora