Přednášky Petra Kadlece

V pondělí 13. února se ve třídách P1 a P2 konaly přednášky Petra Kadlece na téma: Přátelství a láska.

Petr mluvil o hodnotě přátelství, lásky a dobrých vztahů. O tom, jak bojovat se samotou, o hledání partnera a o pravidlech, která budují a udržují hezké a trvalé mezilidské vztahy.

Přednáška se konala v rámci preventivního programu školy a dle reakcí žáků se velmi líbila.