Přednáška Soft skills

V úterý 24. ledna navštívila naši třídu P3 paní Hana Štěpánová z firmy P-PINK. Společně s ní jsme se celé dvě hodiny věnovali tématu Soft skills. Tyto tak zvané měkké dovednosti se týkají chování. Společně jsme se bavili například o tom, jak správně podávat ruku nebo jaké oblečení je či není vhodné do společnosti. Dozvěděli jsme se spoustu nových skutečností a zároveň jsme si povídali i o věcech, které jsme už znali, takže jsme si mohli tyto informace upevnit. Byly to dvě příjemně strávené hodiny.

Adéla Škarková, P3