Exkurze do ČNB

Exkurze do České národní banky

Ve čtvrtek 13. 4. se žáci P2 vydali do Prahy na exkurzi do České národní banky. Před samotnou návštěvou ČNB si žáci zahráli v jejím okolí venkovní únikovou hru, v níž se vydali po stopách zločinců, kteří se snaží připravit lidi o peníze. Úniková hra žákům názorně ukázala, jaká nebezpečí se mohou skrývat ve finančním světě.

Po únikové hře následovala vlastní exkurze. Žáci navštívili dvě expozice – Za měnou a Lidé a peníze. V expozici Za měnou se žáci seznámili s hlavní úlohou ČNB v naší zemi. V rámci prohlídky expozice Lidé a peníze se žáci dozvěděli vše o české a československé měnové historii. Naživo si mohli také prohlédnout unikátní zlatou minci v nominální hodnotě 100 000 000 Kč. Tato vysokohmotnostní mince je největší zlatou mincí v Evropě a druhou největší na světě.

Nikola Eliášová