Trénink soft skills

Přednášky Objev v sobě podnikatele a Soft Skills

Během března a dubna navštívila naši školu se dvěma přednáškami paní Mgr. Štěpánová z organizace Pardubického podnikatelského inkubátoru (PPINK), což je společnost, která pomáhá začínajícím podnikatelům stát se úspěšnými.

Při prvním setkání seznámila naše třeťáky s tématem “Objev v sobě podnikatele”. Studenti si osvojili, jak by měl manažer vypadat a působit, jaké má povinnosti a závazky, ale také jaké z toho plynou výhody a nevýhody. Nakonec si zkusili na nějaký podnikatelský nápad s konkurenční výhodou i přijít a přednést ho ostatním.

Další týden se paní Štěpánová setkala se čtvrťáky na téma „Soft skills“. Maturanti si připomněli, jak hodně důležité je při práci s lidmi slušné vystupování, jak by každý měl správně pozdravit, poděkovat a omluvit se. Věříme, že během příštího měsíce vše využijí při maturitní a přijímací zkoušce na vysoké školy nebo při přijímacím pohovoru do prvního zaměstnání. Do tohoto nového období jim přejeme hodně štěstí.

Lenka Rychtaříková