Daniel Omollo ukončil ZŠ

Studenti a učitelé podnikatelské školy vybrali v roce 2023 dvacet šest tisíc korun na podporu afrického chlapce

Na konci roku 2022 se studenti a učitelé Střední školy podnikání ve Vysokém Mýtě rozhodli vstoupit do nového projektu, a to do finanční podpory Daniele, chlapce z ostrova Rusinga. Ostrov Rusinga se nachází na Viktoriině jezeře v západní části Keni. Finanční podpora umožňuje Danielovi školní docházku, zakoupení školních pomůcek a školní uniformy. Díky naší podpoře mu také bylo poskytnuto ubytování a strava v místním sirotčinci. Daniel navštěvoval v roce 2023 poslední ročník základní školy.

26 000 korun se vybralo ve čtyřech sbírkách, přičemž ta poslední byla spojená se školním projektem Podzimní svátky. Danielovi jsme vedle finanční podpory také poslali vánoční balíček. Daniel nám posílá pravidelně dopisy, které si žáci čtou a překládají v hodinách anglického jazyka. Také jsme pravidelně informováni o jeho studijních výsledcích. Věříme, že se s Danielem v dalším období spojíme i pomocí aplikace Skype.

Do projektu jsme vstoupili, protože vnímáme, že projekt pomoci na dálku je mnohem víc než jen jednoduchá ekonomická výpomoc, neboť vytváří pouto solidarity, porozumění a vzájemné náklonnosti mezi různými národy a různými kulturami.

Adopci zprostředkovává Obecně prospěšná společnost Centrum Narovinu, která se zaměřuje na rozvojovou spolupráci s cílem zlepšení vzdělávání, zdravotní péče a celkové životní úrovně v Keni.