Školní veletrh fiktivních firem

V úterý 8. listopadu 2022 uspořádala naše škola 2. školní veletrh fiktivních firem, kterého se zúčastnili žáci třetího ročníku, respektive fiktivní firmy Cake Pops, s. r. o., a Shout4, s. r. o.

Vlastní průběh veletrhu přispěl mimo jiné „zaměstnancům“ obou firem k tomu, aby získali potřebné zkušenosti a posílili své obchodní dovednosti, jež budou moci uplatnit na regionálním veletrhu fiktivních firem, který se uskuteční ve středu 23. listopadu 2022 v prostorách M-klubu.

Žáci ostatních ročníků měli možnost se seznámit s činností jednotlivých firem a hlasovat pro tu, která je zaujala nejvíce. Nejsympatičtější firmou se stala firma Shout4, s. r. o., která se zabývá udržitelnou módou, z pohledu odborných dovedností byla nejlepší firmou porotou zvolena firma Cake Pops, s. r. o., zabývající se nákupem a prodejem dortových lízátek.

Nikola Eliášová