Ekologická olympiáda

1.-2. 12. 2022 se žákyně prvního ročníku zúčastnily krajského kola ekologické olympiády, která se konala v Ekocentru Paleta v Oucmanicích.

Tento rok bylo tématem olympiády Druhová rozmanitost, soutěž probíhala ve dvou dnech a skládala se z teoretické a praktické části. V teoretické části byli žáci podrobeni vědomostnímu a poznávacímu testu, v části praktické vytvářeli, pro jimi vybraný ohrožený druh, příbytek.

Naše dívky si za ohrožený druh vybraly Čmeláka zahradního a při praktické části vyrobily čmelín, ve kterém by se mohl případně zahnízdit. Čmelín se chystáme umístit na vhodném místě ve Vysokém Mýtě.

Program olympiády byl bohatý a účastníci se opravdu nenudili, mezi prověřováním jejich znalostí a dovedností na ně čekala beseda s Milanem Oppou ze záchranné stanice Pasíčka, který sdílel své zkušenosti a zážitky, nad nimiž se mnohdy zatajil dech. A dále přednáška s Davidem Mašínem na téma Vybrané konfliktní chráněné druhy na území ČR.

I přesto, že dívky ekologickou olympiádu nevyhrály, naši školu nezahanbily a jsme velice rádi, že se do jámy lvové pustily, protože konkurence žáků z gymnázií a zemědělských škol byla opravdu veliká.

Sarah Gironi