Máme studenta v Africe

Po několika letech jsme opět vstoupili do projektu “adopce” afrického studenta.

Jako škola podpoříme ve studiu Daniele, chlapce z ostrova Rusinga. Ostrov Rusinga se nachází na Viktoriině jezeře v západní části Keni. Finanční podpora umožní Danielovi školní docházku, zakoupení pomůcek a školní uniformy. Díky naší podpoře mu také bude poskytnuto ubytování a strava v místním sirotčinci. Projekt podpory začínáme od ledna 2023 a chtěli bychom v něm pokračovat i poté, co Daniel postoupí na střední školu.

Adopci zprostředkovává Obecně prospěšná společnost Centrum Narovinu, která se zaměřuje na rozvojovou spolupráci s cílem zlepšení vzdělávání, zdravotní péče a celkové životní úrovně v Keni. 

Do projektu jsme vstoupili, protože vnímáme, že projekt pomoci na dálku je mnohem víc než jen jednoduchá ekonomická výpomoc, neboť vytváří pouto solidarity, porozumění a vzájemné náklonnosti mezi různými národy a různými kulturami.

Exif_JPEG_420