Vodácký kurz – Ohře

Že se vyplatí jízda 6 hodin vlakem do místa nalodění, poznalo 10 žáků třetího ročníku, kteří se zúčastnili vodáckého kurzu na Ohři. Vyplouvali jsme z Kynšperka a dopluli až do Ostrova n/O. Krásné opalovací počasí bylo důležitou součástí úspěšného splouvání. Jen mohlo být o něco více vody, aby nám nedrhly kanoe o kameny. Občas se nám nějaká loďka potopila, ale s pomocí ostatních se posadila zase na vodu a plulo se dál. Nejtěžší místo bylo asi na Hubertusu, kde vodáci z P3 skládali takovou malou vodáckou maturitu (viz foto). Za 4 dny jsme ujeli přes 70 km a na závěr se shodli, že to byla skvělá akce.