Lektoři ze Španělska na Střední škole podnikání

Na konci února se do hodin španělského jazyka na Střední škole podnikání ve Vysokém Mýtě zapojila dvojice sympatických lektorů z jižního Španělska, Jessica Rey Luque a José Luque Pavón. Oba působí jako dobrovolníci v DDM Mikádo, kde se věnují práci s dětmi a výuce španělštiny. Jessica je ve Vysokém Mýtě od září minulého roku, José teprve od letošního ledna. Díky dlouhodobé spolupráci s Mikádem navštívila naši školu již řada rodilých mluvčích, zejména z Francie a ze Španělska. V tomto školním roce se však setkáváme pouze v rámci distanční výuky. Jessica a José se postupně představili ve všech třídách a seznámili studenty se svou činností v rámci Evropské dobrovolné služby, která mladým lidem umožňuje účastnit se dobrovolnických projektů v EU a partnerských zemích. Připravují prezentace k rozmanitým tématům, jako jsou španělské svátky a tradice, vzdělání a pracovní příležitosti, rozdíly mezi španělskými regiony, kultura a sport apod. Naši studenti je na oplátku seznámí s různými aspekty života v České republice a představí jim místa v naší zemi, která stojí za to navštívit. Těšíme se na další hodiny společné konverzace a všichni doufáme, že se brzy budeme moci setkat osobně.

Jarmila Svatošová