Fiktivní firmy v akci – Fluffy Waffy s.r.o.

Z důvodu současné složité epidemiologické situace jsme na naší škole museli zásadně změnit metody výuky předmětu Fiktivní firma. Kromě úpravy a rozložení časové dotace předmětu jsme bohužel oželeli i naši tradiční oblíbenou akci – Vysokomýtský veletrh fiktivních firem, které se pravidelně účastnili i žáci z dalších středních škol našeho regionu. V prvním pololetí školního roku probíhala výuka distančním způsobem a díky obrovskému nasazení pedagogů, žáků třetího ročníku a dobré spolupráci s Centrem fiktivních firem při Národním pedagogickém institutu České republiky jsme úspěšně zvládli všechny úkoly i navzdory všem příkořím, které tento způsob výuky na dálku přináší.

Na naší škole vznikly celkem tři fiktivní firmy: Meato, s r. o., Fluffy Waffy, s r. o. a PushAway, s r. o. Žáci provedli úspěšně všechny úkony spojené se založením firem, jejich prezentováním na sociálních sítích a do jejich e-shopů si našlo cestu opravdu velké množství zákazníků. Pokud byste se zeptali žáků, kteří letos prošli prací ve fiktivních firmách, na jejich názor, čím je předmět obohatil, mohli byste slyšet například to, že si z této aktivity odnesli do profesního života mnohé poznatky a dovednosti nejen ohledně obchodování, ale i řízení firmy, zdravé komunikace ve firmě a kvalitní týmové práce.

Postřehy žáků z firmy Fluffy Waffy, s. r. o.:

Předmět fiktivní firma sebou přinesl spoustu zkušeností ať už pro následující studium či do budoucího podnikání. Mohli jsme si v praxi vyzkoušet založení, provoz i vedení firmy. To pro nás bylo velice přínosné.

Během fiktivních firem jsme se naučili spolupracovat jako tým, což nebylo příliš jednoduché obzvláště v době distanční výuky, kdy byla nutná komunikace na dálku. I přes veškeré nástrahy a překážky jsme se dokázali jako tým domluvit a vše dovést do zdárného konce.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem „zaměstnancům“ Fluffy Waffy za jejich odhodlání a pečlivě odvedenou práci, která pomáhala s reprezentací firmy (hlavně propagační materiály marketingového oddělení), ale i za práci, která nemusí být na první pohled příliš vidět, ale k chodu firmy je nepostradatelná (právní a účetní oddělení).

Denisa Jindrová a Natálie Bieleková, vedení firmy Fluffy Waffy, s. r. o.

Pokroková, tak bych nazval současnou dobu, která nám toho mnoho bere, ale zároveň mnoho dává. Fiktivní firmy, na kterých jsme se tento rok podíleli byly opravdu jiné, dostali jsme možnost pracovat na dálku a využívat tak moderní technologie, i přesto jsme dokázali splnit zadání stejně jako ve škole.  Fiktivní firmy mají hodně společného s těmi skutečnými.

Adam Škrabal