Simulované zastupitelstvo

Ve dnech 31.5. a 1.6. jsme se se třídou P1 zúčastnili workshopu s názvem ,,Studentské simulované zastupitelstvo”. V průběhu těchto dvou dnů jsme si ujasnili a zopakovali pár pojmů ohledně ústavního práva. Většina z nás si také rozšířila své znalosti v oblasti politiky, a především jsme se dozvěděli, co se pod tímto pojmem vůbec skrývá. Mně osobně se před absolvováním akce pod tímto slovem vybavila pouze vláda, různé debaty a pár politiků. Ve skutečnosti je to ale mnohem více a je nám blíže, než si mnozí myslíme. Věnovali jsme se především komunální politice, což bylo, podle mě, velmi přínosné, a to hned z několika důvodů. Pro představu jsme například získali povědomí o průběhu rozhodování o zásadních věcech našich měst, jako jsou třeba čistota veřejných prostranství a modernizace sportovišť nebo kam jít se ztracenou peněženkou, kterou jsme našli na chodníku. Vrcholem workshopu byla aplikace nabytých znalostí z úterý na ,,opravdovém” jednání zastupitelů města, čemuž jsme se věnovali ve středu. Celý workshop hodnotím jako velmi přínosný a zajímavý. Samozřejmě nebyly všechny aktivity super zábavné, ale o to více jsme si užili ty ostatní. Za tuto cennou zkušenost děkujeme a těšíme se na další příležitosti.

Za třídu P1 Klára Valterová