Divadlo v angličtině

Konec měsíce února na Střední škole podnikání se nesl v divadelním duchu. Kromě pravidelných cest do Východočeského divadla, které jsou záležitostí čistě dobrovolnou, se tentokrát vydaly za kulturním zážitkem celé třídy.  

Cílem prvního výjezdu bylo Roškotovo divadlo v Ústí nad Orlicí, kde měli žáci prvních dvou ročníků možnost zhlédnout představení v anglickém jazyce nazvané „Peter Black“. Zábavná hra založená na nekomplikovaných dialozích příjemně plynula a nabídla i téma k zamyšlení. 

Druhá cesta do divadla směřovala do Pardubic. Zde si žáci třetího a čtvrtého ročníku mohli osvěžit děj oblíbené knihy z doporučeného seznamu četby pro maturitu – Farmy zvířat. Adaptace známé novely se nesla v duchu precizních hereckých výkonů členů mezinárodního uměleckého souboru a stejně jako představení v Roškotově divadle, i tato anglicky přednesená hra se setkala s kladnou odezvou našich žáků.