Projektový den – produktový marketing

V pátek 14. dubna si žáci druhého ročníku prakticky vyzkoušeli, jak se uvádějí na trh produkty. Jejich úkolem bylo vyvinout reálný produkt, vytvořit obalový design, navrhnout marketingovou komunikaci, natočit promo video, a to vše prezentovat. Žáci se tímto projektem připravili na start své vlastní školní firmy, kterou budou zakládat v červnu tohoto školního roku.