Přednáška s nadporučíkem Šárkou Vlčkovou

Ve čtvrtek 25. 1. navštívila čtvrtý ročník policistka Šárka Vlčková. V rámci hodiny práva se žáci dozvěděli mnoho důležitých právních informací, např. jak funguje trestní právo v praxi, jaké jsou v současnosti největší trestní problémy a jak se řeší, jak vysoká je kriminalita ve Vysokém Mýtě a okolí apod.   

Podstatná část přednášky byla také zaměřena na bezpečnost ve školách, i vzhledem k nedávným událostem. Žáci se dozvěděli, co všechno musí splnit držitelé zbrojního průkazu, jakými donucovacími prostředky disponuje policie apod. Závěr patřil dotazům. Žáky zajímala např. právní vymahatelnost policie, přijímací zkoušky k policii, ochrana a bezpečnost občanů apod. 

Přednáška byla moc zajímavá. Žáci se dozvěděli řadu důležitých právních věcí, které využijí ve svém budoucím osobním i profesním životě.