STUDIJNÍ OBOR

63 – 41 M/01 Ekonomika a podnikání

ZaměřeníANGLICKÝ JAZYK PRO ODBORNOU PRAXI

Studijní obor je zaměřený na odbornou komunikaci v anglickém jazyce.

Uplatnění nalezne absolvent ve firmách a organizacích s podílem zahraničního kapitálu, v orgánech státní správy a samosprávy či v administrativě.

Studium odborného anglického jazyka je postaveno na kvalitních znalostech práva, ekonomie, marketingu, managementu a účetnictví.

Absolvent také aktivně ovládá další cizí jazyk, kterým může být němčina, francouzština, ruština či španělština.
Jako nepovinný jazyk nabízíme základy čínštiny, japonštiny nebo portugalštiny.

Absolvent je připraven na další studium na vysoké škole.

Maturitní zkouška

Nová maturitní zkouška se skládá ze společné části, která je zadávána státem, a z profilové části, jež je v kompetenci školy.

Společnou část tvoří dvě povinné zkoušky:

  • didaktický test, písemná práce a ústní zkouška z českého jazyka

  • didaktický test, písemná práce a ústní zkouška z cizího jazyka ( u nás AJ, FJ, RJ, NJ), nebo didaktický test z matematiky (možnost výběru)

Profilové maturitní zkoušky tvoří:

  • praktická maturitní zkouška z angličtiny pro odbornou praxi

  • praktická maturitní zkouška z účetnictví

  • ústní maturitní zkouška z práva a řízení firem

Certifikáty

Při studiu tohoto zaměření může žák získat certifikaci:

  • Cambridge English – mezinárodní certifikát z anglického jazyka

  • certifikace v účetním programu POHODA

  • certifikace ve fiktivní firmě

Učební plán  tohoto zaměření si můžete prohlédnout ZDE.