Fiktivní firma

Fiktivní firmy představují moderní způsob výuky, který podporuje podnikatelské dovednosti žáků. 

Žáci si sami volí obor činnosti podnikání, právní subjektivitu, produkty a služby, se kterými pak obchodují v rámci celé ČR.

Projekt je řízen Centrem fiktivních firem, které simuluje činnost reálných institucí, jako je rejstříkový soud, živnostenský a finanční úřad, zdravotní pojišťovna, úvěrová banka, správa sociálního zabezpečení a komerční pojišťovna.

Žáci zakládají firmu na konci druhého ročníku v rámci modulové výuky. 
Ve firmě si vytvoří vnitřní strukturu – zvolí si jednatele a ředitele firmy, pracovníky právního, personálního, marketingového a účetního oddělení. Dále si zvolí předmět podnikání a projdou modelově celým procesem založení firmy. 
Ve třetím ročníku pak vedou účetní, administrativní, právní, personální a obchodní agendu, když v systému CEFIF obchodují s ostatními firmami a zúčastňují se veletrhů fiktivních firem.

Cílem samotné práce ve fiktivní firmě pak je:

–  naučit se dobře produkt, který je předmětem podnikání – v  současných firmách se žáci učí podnikat v oblasti realit a zabezpečovacích systémů

– naučit se produkt propagovat – tvoří katalogy, letáky, vizitky, další propagační materiály, tvoří internetové stránky, připravují stánek firmy na veletrhy fiktivních firem

– naučit  se komunikovat se zákazníky – společenské a obchodní vystupování, verbální prezentace firmy v českém a anglickém jazyce, odborné představení produktu zákazníkům

– naučit se spolupracovat v týmu, naučit se zodpovědnosti vůči ostatním pracovníkům firmy